Egara Formació

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (MATÍ)

Modalitat: Presencial
Durada: 250 h
Dates: Del 17/09/2024 al 27/11/2024
Horari: Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres de 09:00 a 14:00
Adreça:
EGARA FORMACIÓ
C. Ausiàs Marc, 9
08224 - Terrassa
Objectius:
Dur a terme operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.
Informació d'interés:
Certificat de Professionalitat Nivell 1. Inclou 40 hores de pràctiques a empreses.
Adreçat a:
Prioritàriament adreçat a persones entre 16 i 65 anys en situació d'atur, inscrites com a demandant d'ocupació al SOC amb interès d’adquirir coneixements per a treballar com a auxiliars de magatzem
Programa:
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM

MF1325_1: Operacions auxiliars d'emmagatzematge (80h)
o Estructura i tipus de magatzem
o Operacions d'emmagatzematge
o Treball en equip en les operacions auxiliars d'emmagatzematge
o Documentació bàsica del magatzem
o Equips de manutenció del magatzem
o Sistemes d'identificació, localització i seguiment de mercaderies
o Seguretat i prevenció en les operacions auxiliars d'emmagatzematge
o Manteniment de primer nivell dels equips del magatzem

MF1326_1: (Transversal) Preparació de comandes (40h)
o Operativa de la preparació de comandes.
o Sistemes i equips en la preparació de comandes.
o Envasos i embalatges.
o Seguretat i prevenció d'accidents i riscos laborals en la manipulació i preparació de comandes.

MF0432_1: (Transversal) Manipulació de càrregues amb carretons elevadors (50h)
o Manipulació i transport de materials.
o Embalatge i paletització de mercaderies.
o Carretons per al transport de mercaderies
o Maneig i conducció de carretons.
o Càrrega i descàrrega de mercaderies.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40h)
Formació complementària: Inserció laboral, Sensibilització en Medi Ambient, Igualtat i Prevenció de Riscos Laborals

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (40h)
o Realització d'activitats auxiliars de magatzem i preparació de comandes.
o Ús i manteniment d'equips i instal·lacions del magatzem.
o Maneig i conducció de carretons elevadors
o Integració i comunicació en el centre de treball

Docent/s:
Francisco Javier Martínez
Docent de Formació Professional per l’Ocupació.
Especialista en direcció d’equips comercials al sector del transport. Llicenciat en Dret per la UOC
Comparteix a: